Chorus minor Pardubice
komorní chrámový sbor
Kdo jsme Historie Aktuality Repertoár Kontakt Sborový svět

Co je již minulostí

Chorus minor se účastnil světové akce "Rolling Requiem". Ve středu 11.9.2002 se desetitisíce pěvců spojilo k provedení mše za zemřelé - Requiem W.A.Mozarta. Toto dílo se jako vzpomínka na oběti teroristického útoku na americká města právě před rokem, a jako hold hrdinství zachránců a vůbec všech pomáhajících lidí provádělo ve všech časových pásmech zeměkoule. Tak se toto Mozartovo Requiem valilo po Zemi od východu k západu. Z iniciativy Vlasty Nováka (Pardubický dětský sbor Iuventus cantans) se Pardubice připojily jako representant Česka do pásma středoevropského letního času a v 17 hod místního času v pardubické Aréně uskutečnily koncert přenášený přímo Českou televizí. Svoje hlasy spojily známé i méně známé sbory z Pardubic a okolí, doprovázené rozšířeným orchestrem Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou Jaroslava Krčka.
Měli jsme radost, že jsme se mohli aktivně účastnit této společné modlitby a vzpomínky za a na lidi, kteří zahynuli. Naši radost znásobilo milé poděkování pana primátora za naše účinkování.

Co chystáme

Vlachovo Březí : 4.10. - 6.10.2002

V tomto pošumavském městečku se koná již tradiční Mezinárodní sborový festival hudebního romantismu. Je to velký festival a jeho program obsáhlý. Chceme se utkat s dalšími komorními sbory v soutěži o nejlepší interpretaci sborové tvorby období romantismu. Povinná skladba je totiž součástí našeho kmenového repertoáru: od našeho milovaného autora Antona Brucknera sbor - offetorium ze mše na slavnost posvěcení kostela - "Locus iste" (Toto místo je od Boha...). Náš minimální sbor chce pod vedením Pavla Šislera zazpívat i další skladbu mladého Antona Brucknera "Christus factus est" [1844] (Kristus se stal poslušným až k smrti - mezizpěv na Zelený čtvrtek). Do soutěžního programu jsme zařadili i renesanci (Kancionál prachatický [1610] "Surrexit Christus hodie" (Kristus vstal z mrtvých dnes)), baroko (Giovanni Ottavio Pitoni "Cantate Domino" (Žalm 149)), novoromantismus (Lorenzo Perosi "O sacrum convivium" (Ó svatá hostino)) a mj. mistrovskou úpravu lidové písně od Jaroslava Krčka.
Součástí festivalu je také koncert na zámku Kratochvíle (5.10.2002 v 19 hod.) "Romantismus a soudobá česká sborová tvorba". Mezi 7 dalšími sbory se soustředíme na druhé téma a zazpíváme části ze mše Missa brevis a tre (1998) od Godfrey Bohumíra Tománka (*1925), 2 díla Petra Ebena a část mše Requiem Zdeňka Lukáše.
V neděli 6.10.2002 v 10 hod. začíná chrámový koncert v kostele Navštívení P.Marie ve Vimperku, který provedeme s dalšími 4 sbory. Vybrali jsme tato díla:
 • Bohuslav Korejs-1992/Šteyerův kanc-1683 : Píseň ke cti svatých
 • Jaromír Hnilička-1990 : Omnes gentes iubilate Deo
 • B.Korejs-1993/Šteyerův kanc-1683 : Sluší se vždy chváliti
 • G.B.Tománek-1998 : In paradisum deducant te angeli
 • Jiří Strejc-1970 : Čtyři motetta na svátek Těla a Krve Páně

Ústí nad Orlicí : 12.10.2002

Po 2 leté přestávce jsme zvědavi na průběh sedmého ročníku Festivalu chrámových sborů. Tento festival není soutěžní, sbory zpívají svůj připravený repertoár a slavnost vrcholí slavnou mší zpívanou všemi účastníky od předsedajícho liturgickému shromáždění až po hostující a domácí sbory, které tvoří scholu i lid. Naše vystoupení sestavíme z těchto děl:
 • Petr Eben : Oči všech se upírají
 • František Xaver Thuri : Ave Maria
 • Godfrey B.Tománek : Missa brevis a tre - Kyrie,Sanctus,Benedictus
 • Godfrey B.Tománek : In paradisum
 • Zdeněk Lukáš : Requiem - Lacrimosa
 • Zoltan Koday : Veni, veni, Emmanuel
 • Jaromír Hnilička : Omnes gentes iubilate Deo

Pardubice : 13.10.2002 - 17 hod.

Stalo se již tradicí, že Chorus minor ozdobí Městský festival Pardubice. I letošní podzimní část festivalu obsahuje chrámový koncert duchovní hudby v kostele sv.Bartoloměje. Úplný program toho koncertu je zde. Vystoupíme střídavě se sborem Orfeus Pardubice a společně zazpíváme za doprovodu komorního orchestru Bona nota:
 • Antonio Vivaldi : Laudate Dominum omnes gentes
 • W.A.Mozart : Ave verum corpus

Co plánujeme

Pardubice : 24.11.2002

Poslední neděli církevního roku - svátek Krista Krále - oslavíme koncertem s pozvaným sborem (kdo to bude?) a slavnou večerní mší u sv.Bartoloměje. S programem se nechte překvapit.

Seznam
Centrum
Linux - zdarma a legálně
Pondělní večery u sv.Jana
Kdo jsme Historie Aktuality Repertoár Kontakt Sborový svět
Aktualizace stránky 9.10.2002 Jste návštěvník číslo  Počet přístupů od 1.10.2001
REKLAMA