IX.městské slavnosti Pardubice 2002

Koncert duchovní hudby

v kostele sv. Bartoloměje
 
 
 
 


 
 
 
 
13.10.2002 v 17 hod. 
 
 

Program koncertu:
 
Chorus minor Pardubice
Giuseppe Ottavio Pitoni : Cantate Domino Ž 149
    Cantate Domino canticum novum,
    laus eius in ecclesia sanctorum.
    Laetetur Israel in eo,qui fecit eum,
    et filii Sion exultent in rege suo.
    Zpívejte Hospodinu píseň novou,
    jeho chválu v shromáždění věrných.
    Ať se Izrael raduje ze svého tvůrce,
    ať synové Sijónu jásají
    nad svým králem.
Lorenzo Perosi : O sacrum convivium
    O sacrum convivium,
    in quo Christus sumitur,
    recolitur memoria passionis ejus,
    mens impletur gratia.
    Et futurae gloriae
    nobis pignus datur, alleluia.
    O svatá hostino,
    v které se Kristus požívá,
    připomíná se památka jeho umučení,
    mysl je naplněna milostí.
    A dává se nám záruka
    budoucí slávy, aleluja.
Kancionál prachatický : Surrexit Christus hodie
Surrexit Christus hodie,
alelluja, laudem Deo, alelluja.
Humano pro solamine, ....
Mortem qui passus pridie, ....
Miserimo pro homine, ....
Laudetur sancta Trinitas, ....
Deo dicamus gratias, ....
    Vstal z mrtvých Kristus dnes,
    aleluja, chvála Bohu, aleluja.
    Pro lidské spasení, ....
    Ten, který k smrti trpěl včera, ....
    Ubohý kvůli člověku, ....
    Pochválena buď svatá Trojice, ....
    Bohu vzdáváme díky, ....
Petr Eben : Oči všech se upírají Ž 104
    Oči všech se upírají s důvěrou k Tobě Pane,
    a Ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
    Ty otvíráš svou ruku a naplňuješ
    každého tvora požehnáním.
    Sláva buď Hospodinu, sláva mu buď na věky.
    Hospodin rozvesel se v skutcích svých.
    Já zpívati mu budu, já zpívat budu
    chvály a žalmy Bohu svému.
Godfrey Tománek : Missa brevis - Sanctus, Benedictus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloriae tuae.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
    Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů.
    Plná jsou nebesa i země tvé slávy.
    Hosana na výsostech.
    Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.
    Hosana na výsostech.
Jaromír Hnilička : Omnes gentes iubilate Deo
    Omnes gentes iubilate Deo
    in voce exultationis.
    Pacem relinquo vobis,
    pacem meam do vobis.
    Oslavujte Boha všechny národy
    jásavými hlasy.
    Svůj pokoj vám zanechávám,
    svůj vám dávám.
 
Orfeus Pardubice
Kryštof Harant : Maria Kron
Jacob Arcadelt : Il bianco e dolce cigno
G.P.da Palestrina : O che splendor
Spirituál : Lord, I want
 
Bona Nota Pardubice
Jiří Antonín Benda : Sinfonia č.3 C dur
 1. Allegro
 2. Andante sempre piano
 3. Allegro
Adam Václav Michna : Cantilenae Sacrae Bohemicae - Žalostná tragedie
 1. Actus třetí
 2. Actus čtvrtý
 3. Útrpná s Kristem trpícím
 4. Divadlo krvavé
 5. Pasameza
 
Všechny ensembly společně
Wolfgang Amadeus Mozart : Ave verum corpus, KV 612
Antonio Vivaldi : Laudate Dominum omnes gentes

 
Chorus minor Pardubice

       Komorní chrámový sbor katolické farnosti u sv.Bartoloměje vznikl na začátku roku 1995 s cílem dělat kvalitní liturgickou a duchovní hudbu pro křesťanské společenství i pro veřejnost. Sbor zpívá pravidelně při nedělních večerních a svátečních bohoslužbách v Pardubicích. Tradicí se stává slavnostní bohoslužba a koncert poslední neděli církevního roku (listopad), kdy sbor zve ke spoluúčinkování "spřátelené" sbory z kraje. Sbor se zúčastnil pěti ročníků výběrového Festivalu chrámových sborů v Ústí nad Orlicí v letech 1996-1999 a 2002. V roce 2000 získal zvláštní uznání "Za repertoárovou šíři" na festivalu "Jaro se otvírá" v Chlumci nad Cidlinou. Pravidelně účinkuje na dobročinných koncertech pro Oblastní Charitu Pardubice. Do pestré mozaiky městského festivalu v Pardubicích se sbor připojil poprvé koncertem duchovní hudby 13.10.2000. V minulém ročníku festivalu koncertoval sbor také 13.10.2001. V březnu 2001 podnikl malý koncertní zájezd do Německa, kde v Jeně koncertoval s místním Kammerchor katolické farnosti sv.Jana Křtitele. Oba sbory mj. společně provedly díla Petra Ebena Missa Adventus et Quadragesimae a Josefa Gabriela Rheinbergera Stabat mater in g-moll. V květnu 2001 sbor úspěšně  vystoupil na dalším ročníku festivalu "Jaro se otvírá" - tentokrát ve Žďáru nad Sázavou. V červnu 2001 se sbor zúčastnil soutěže V.ročníku Harantovských slavností historického zpěvu ve východočeském městečku Pecka. Kromě zážitků z vystoupení na památném hradě Pecka i v barokním chrámu sv.Bartoloměje si sbor odvezl i "ocenění poroty za hlasovou kulturu". V dubnu 2002 sbor hostil v Pardubicích Kammerchor Jena, se kterým koncertoval 13.4. První říjnový weekend prožil sbor na 4.ročníku Mezinárodního sborového festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí, kde koncertoval také na zámku Kratochvíle u Netolic a v děkanském kostele ve Vimperku. Sbor má 12 aktivních členů a usiluje o technicky i stylově dobrý sborový zpěv a capella. V jeho repertoáru je na 100 titulů hudby k bohoslužbě a hudby duchovní. Svou internetovou prezentaci má sbor na adrese "http://chorusminor.euweb.cz". Sbormistrem je od založení  souboru   Pavel Šisler.


 
Orfeus Pardubice
sbormistr Josef Línek

       Komorní pěvecký sbor vznikl v roce 2000 z bývalých členů pardubických sborů. Chce zůstat komorním tělesem do 25 členů. Dvakrát získal stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži (letos pouze 1 bod pod zlatým). Repertoir převážně světský - spirituály. Letos studuje na vánoční koncerty novou mši - překvapení.


 
Komorní smyčcový orchestr Bona Nota Pardubice
umělecký vedoucí a dirigent Daniel Chráska
 

         Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA vznikl v Pardubicích v únoru 1999 a hraje v něm v současné době 12 mladých hudebníků - žáků či absolventů pardubických ZUŠ. Od samého začátku své činnosti orchestr úzce spolupracuje s Církví Bratrskou a v prostorách její modlitebny Archa v Pardubicích - Polabinách nalezl své zázemí. Repertoár souboru tvoří zejména komorní skladby starých mistrů českých (A.V.Michna, F.I.Tůma, F.X.Brixi, L.Janáček...) i světových (J.S.Bach, A.Vivaldi, J.Haydn, W.A.Mozart...). BONA NOTA vystupuje na koncertech a festivalech nejen ve svém regionu, ale i dalších místech naší republiky. Za tři sezóny své činnosti měl soubor možnost předvést své umění také divákům v Německu a Slovinsku. Mezi největší úspěchy orchestru patří vítězství ve své kategorii na soutěži Concerto Bohemia 2001. Část repertoáru Bona Noty je zachycena na třech doposud vydaných CD.

         Sponzoři orchestru : Město Pardubice & Hartl-Engineering  s.r.o.